KOVO 11 – OSIOS KLAIPĖDOS KLUBAS puoselėja :

bullet

KOVO 11 – OSIOS idealus, tradicijas, ir to meto atminimą,

bullet

skatina atkurtos valstybės raidą ir orientaciją vakarietiškos demokratijos, tautinių tradicijų ir tautinio identiteto išsaugojimo keliu,

bullet

remia valstybės politiką nukreiptą į tolesnį valstybės integravimąsi į europos ir transatlantines struktūras,

bullet

Lietuvos kaip jūrinės valstybės įvaizdžio realizavimą,

bullet

pastangas stiprinti energetinę valstybės nepriklausomybę nuo Rusijos energijos šaltinių monopolio bei alternatyvios ekologiškai švarios ir saugios energetikos plėtrą.

Klubas įkurtas 1994 metais. Jo steigėjai ir nariai yra Lietuvos Respublikos Atkuriamojo Seimo deputatai - klaipėdiečiai.

Ateity, atitinkamai pakeitus klubo įstatus, jo nariais galės tapti bet kuris Lietuvos pilietis, esmingai prisidėjęs prie valstybės atkūrimo ir aukščiau suformuluotų tikslų realizavimo.

Klubo internetinė svetainė skirta supažindinti visuomenę su klubo narių bei jų rėmėjų veikla, jų straipsniais, pasisakymais, studijomis, mokslinių tyrimų rezultatais, komentarais ir pasiūlymais.

Eiti į klubo steigimo dokumentus